کد خبر: 794285 A

ماشین سازی به پرداخت طلب کمالوند محکوم شد؛

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت مهرداد فرضیات از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین درخصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن در ستون خواسته و شرح دادخواست، کمیته با تکلیفی مواجه نمی باشد.

*با توجه به شکایت فراز کمالوند از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت باشگاه سایپا از باشگاه ماشین سازی تبریز، کمیته وضعیت بازیکنان پس از بررسی پرونده اعلام کرد: با توجه به استرداد دادخواست قرار رد دعوا صادر می گردد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

فدراسیون فوتبال کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر