کد خبر: 791915 A

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در پی شکایت عمار رمضانی نژاد از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 93 میلیون و 850 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را نسبت به مبلغ 106میلیون و 150 هزار ریال مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند. درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

*در پرونده شکایت باشگاه ماشین سازی شهریار تبریز از کورش ملکی، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد،  با توجه به اینکه خواهان طی لایحه ای موصوف، دعوای خود را در خلال دادرسی مسترد داشته است، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر کرد.

*با توجه به شکایت امید نظامی پور از باشگاه آلومینیوم اراک (ایرالکو)، این باشگاه به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد در حق خواهان با انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 15 میلیون ریال محکوم شد.

*در پرونده شکایت سیدحامد طباطبایی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  مبلغ 32 میلیون بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت محمد آبشک از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 552 میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

محمد آبشک کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر