کد خبر: 789228 A

مجمع عمومی فدراسیون ورزش کارگری برگزار و صورت های مالی این فدراسیون مربوط به سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به تصویب اعضا رسید.

به گزارش ایلنا، در این مجمع «جواد رمضی» رییس فدراسیون گزارش مبسوطی را از عملکرد فدراسیون ورزش کارگری در سال ۹۷ ارائه کرد.

در ادامه گزارش مالی، خزانه دار و بازرس فدراسیون مربوط به سال های ۹۵ تا ۹۷ ارائه شد که مورد تایید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

تقویم برنامه های فدراسیون در سال ۹۸ از جمله مصوبات دیگر مجمع فدراسیون ورزش کارگری بود که گزارش آن از سوی معاونت فنی فدراسیون ارائه شد.

در ادامه این مجمع آیین نامه اداری و استخدامی جدید فدراسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین اساسنامه انجمن شرکت ها که پیش از این مورد تایید وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته بود نیز به تصویب رسید.

اساسنامه جدید فدراسیون که بر اساس آن حضور روسای هیات های ورزشی استان ها نیز در ترکیب مجمع قرار گرفته است، مورد تصویب قرار گرفت.

«ابراهیم صادقی فر» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موفقیت های ورزش کارگری در مسابقات جهانی اظهار داشت: کاروان ایران توانست در عمل فعل خواستن را صرف کرده و پرچم پر افتخار کشورمان را در عرصه های بین المللی برافراشته و سبب شوند تا امر ورزش در میان جامعه کار و تولید توسعه بیشتری داشته باشد.

ورزش کارگری مجمع فدراسیون ورزش کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر