کد خبر: 788254 A

کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از حضور چهار نماینده فوتبال ایران در مسابقات فوتبال جوانان کافا در تاجیکستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، رقابتهای فوتبال جوانان کافا از 18 لغایت 24 مردادماه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. برهمین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از چهار نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا در تاجیکستان دعوت کرد.

محسن ترکی به عنوان ناظر داوری جهت حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا انتخاب شد. همچنین وحید کاظمی به عنوان داور و حسن ظیهری به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابتها دعوت شده اند. امید جمالی نیز به عنوان مسئول برگزاری بازی‌ها در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

گفتنی است، این مسابقات با حضور تیم های ملی جوانان ایران، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار می شود

رقابتهای فوتبال جوانان کافا از 18 لغایت 24 مردادماه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. برهمین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از چهار نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا در تاجیکستان دعوت کرد.

محسن ترکی به عنوان ناظر داوری جهت حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا انتخاب شد. همچنین وحید کاظمی به عنوان داور و حسن ظیهری به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابتها دعوت شده اند. امید جمالی نیز به عنوان مسئول برگزاری بازی‌ها در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

گفتنی است، این مسابقات با حضور تیم های ملی جوانان ایران، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار می شود

رقابتهای فوتبال جوانان کافا از 18 لغایت 24 مردادماه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. برهمین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از چهار نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا در تاجیکستان دعوت کرد.

محسن ترکی به عنوان ناظر داوری جهت حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا انتخاب شد. همچنین وحید کاظمی به عنوان داور و حسن ظیهری به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابتها دعوت شده اند. امید جمالی نیز به عنوان مسئول برگزاری بازی‌ها در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

گفتنی است، این مسابقات با حضور تیم های ملی جوانان ایران، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار می شود.

 

رقابتهای فوتبال جوانان کافا از 18 لغایت 24 مردادماه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. برهمین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از چهار نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا در تاجیکستان دعوت کرد.

محسن ترکی به عنوان ناظر داوری جهت حضور در مسابقات فوتبال جوانان کافا انتخاب شد. همچنین وحید کاظمی به عنوان داور و حسن ظیهری به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابتها دعوت شده اند. امید جمالی نیز به عنوان مسئول برگزاری بازی‌ها در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

گفتنی است، این مسابقات با حضور تیم های ملی جوانان ایران، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار می شود.

 

کنفدراسیون فوتبال آسیا فوتبال جوانان کافا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر