کد خبر: 783906 A

هدف کارگروه‌های کمیته جوانان همگرایی تیم‌های ملی پایه است

اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون می گوید پنج عضو در کمیته جوانان داریم که هر عضو مسئول کارگروه مشخصی است.

به گزارش ایلنا، اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون می‌گوید پنج عضو در کمیته جوانان داریم که هر عضو مسئول کارگروه مشخصی است.

اکبر محمدی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین جلسه گفت: شعار ما در کمیته جوانان این است که بازیکنان جوان امروز، ستارگان آینده فوتبال هستند. باید توسعه و پیشرفت بازیکنان فوتبال در رده‌های پایه و آکادمی را سازمان دهی کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: پنج عضو در کمیته جوانان داریم که هر عضو مسئول کارگروه مشخصی است. هدف همه این کار گروه‌ها در کمیته جوانان هم گرایی تیم‌های ملی پایه است. همچنین برای آینده سازماندهی تیم های دیگر که در بین رده‌های سنی فعلی قرار می گیرند را هم درنظر داریم. 

محمدی در پایان توضیحاتی کامل از نحوه استعدادیابی در سطح کشور را ارایه کرد و گفت: قرار است حدود ۶۰ درصد فلسفه فنی که ویلموتس و فدراسیون درنظر می‌گیرند در تیم های پایه انجام شود و ۴۰ درصد هم فلسفه مربیان مربوطه در هر تیم خواهد بود.

اکبر محمدی کمیته جوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر