کد خبر: 775482 A

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره شده کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است:

*در پرونده شکایت محمدحسین عین افشار از باشگاه بادران تهران، کمیته وضعیت با توجه به ادله ابرازی از ناحیه خوانده که دلالت بر پرداخت دستمزد قراردادی خواهان پس از کسر جریمه کمیته انضباطی و براساس شروط قراردادی دارد، لذا به استناد ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر کرد.

*همچنین در پی شکایت وفا هخامنشی از باشگاه نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دو درصد بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل برابر تعرفه وکلای دادگستری در حق هخامنشی محکوم شد.

*با توجه به شکایت احمد سجادی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 875/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دو درصد بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل برابر تعرفه وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت وحید فارغ از باشگاه بادران تهران، کمیته وضعیت با توجه به ادله ابرازی از ناحیه خوانده که دلالت بر پرداخت دستمزد قراردادی خواهان پس از کسر جریمه کمیته انضباطی و براساس شروط قراردادی دارد، لذا به استناد ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر کرد.

*با توجه به شکایت سلمان بحرانی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3/250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دو درصد بابت هزینه دادرسی و همچنین مبلغ 46/260/000  حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم شد.

گفتنی است آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

 

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر