کد خبر: 767608 A

از قراردادی که میان باشگاهها و بازیکنان و مربیان منعقد میشود یک برگ به فدراسیون فوتبال میرود، یک برگ در اختیار بازیکن یا مربی قرار میگیرد، یک برگ به هیات فوتبال ارسال میشود و در نهایت یک برگ هم در اختیار بازیکن یا مربی قرار میگیرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به اینکه قراردادهای فیمابین باشگاهها کاملا محرمانه است، خیلی بعید به نظر میرسد که فدراسیون فوتبال یا هیات فوتبال برگه قراردادها را در اختیار افراد غیر قرار دهد. معمولا نه بازیکن و نه مربی نیز برای مخفی ماندن مفاد قراردادش چنین اقدامی انجام نمیدهد و تنها نقطهای که احتمال دارد قرارداد از آنجا بیرون برود، خود باشگاه است.

 اینکه باشگاه استقلال چه تعهداتی به بازیکنان و مربیان خارجیاش داده و زیر بار چه توافق ترکمنچایگونهای رفته، بدون شک بررسی و کنکاشی دقیق از سوی نهادهای مرتبط را میطلبد. حالا که تعهدات استقلال برملا شده، باید روشن گردد که چرا باشگاه استقلال برای بازیکنانی که نظیرشان در فوتبال ایران به وفور یافت میشود این اندازه آپشن و امتیاز لحاظ کرده و بدون توجه به مشکلات اقتصادی و به صرفه نبودن قراردادهای دلاری و با علم به اینکه از سالها پیش بدهیهای مالی بر این باشگاه سایه افکنده، اقدام به عقد چنین قراردادهایی کرده است؟!

از این موارد مهمتر اما یافتن پاسخ این سوال است که اساسا اسناد چگونه از این باشگاه بیرون رفته و در اختیار رسانهها قرار گرفته است؟! افشای قرارداد بازیکنان و مربیان شاید برای رسانهها اقدامی جذاب و ماجراجویانه باشد اما نشان میدهد که چه حفره عمیقی در باشگاه استقلال وجود دارد که به این سادگی محرمانههایش از در باشگاه بیرون میرود.

 درباره لو رفتن اسناد چند حالت را میتوان محتمل دانست. انتقال این اسناد به بیرون یا به دست امورمالی باشگاه بوده، یا دبیرخانه  یا افرادی که در جریان عقد قراردادها قرار داشتهاند و در فرصتی توانستهاند از این توافقات عکس یا کپی تهیه کنند. این افشاگری گرچه سیاستگذاری غلط و بحثبرانگیز تصمیمگیران و تصمیمسازان در مقابل بازیکنان و مربیان خارجی را آشکار کرده اما این باشگاه را در مواجهه با بازیکنان و مربیان در موضع کاملا بیاعتمادی قرار میدهد و بسیاری را نگران میسازد که فردا نیز همین داستانی که درباره قرارداد خارجیها رخ داد برای آنها نیز تکرار شود.

باشگاه استقلال با سکوت خود بر این ضعف عمیق که قادر نیست از قراردادهای منعقد شده میان خود و بازیکنان و مربیان محافظت کند نیز صحه گذاشته است و روشن نیست که انفعال در مقابل این ماجرا از کجا نشأت میگیرد؟ آیا باشگاه استقلال خود را بازنده قطعی این ماجرا میداند که در مقابل افشای محرمانههایش هیچ نمیگوید و واکنشی  نشان نمیدهد؟

 

استقلال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر