کد خبر: 765627 A

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت علی دهقان از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 470/000/000 ریال بابت اصل اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی طی مهلت 30 روز محکوم شد.

در پرونده شکایت باشگاه پیکان از سپیدرود رشت در خصوص امید سام کن، باشگاه سپیدرود رشت به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت سه سال حق آموزش این بازیکن محکوم شد. با توجه به واریز علی الحساب مبلغ 5/000/000 ریال به حساب فدراسیون، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای می باشد.

گفتنی است آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر