کد خبر: 764273 A

در خصوص پرونده قنبری زاده و باشگاه پارس جنوبی؛

کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده مصطفی قنبری زاده و باشگاه پارس جنوبی جم صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه پارس جنوبی جم محکوم به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی مصطفی قنبری زاده در مهلت 30 روزه گردیده است.

همچنین این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.

پارس جنوبی جم کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر