کد خبر: 763071 A

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار مطرح کرد:

یکی از مقولات بسیار مهمی که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثر و بازدارنده ای دارد،پرداختن به امر ورزش علی الخصوص ورزش های همگانی و خانوادگی در میان جامعه بزرگ کار است

 به گزارش خبرنگار ایلنا،پنجمین نشست علمیِ دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با عنوان «خشونت در محیط کار» برگزار شد.

ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی و اجتماعیِ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ILO اظهار داشت: کشورمان از ابتدای تاسیس این سازمان، موسس و عضو آن بوده است و سازمان مزبور بدین مناسبت برنامه های مفصلی را در پیش دارد.

وی که در پنجمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی اجتماعی» در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سخن می گفت، افزود: یکی از مباحث مهم ILO  مربوط به موضوع خشونت در جهان کار است که ارتباط مستقیم با حوزه ماموریت معاونت فرهنگی و اجتماعی دارد. این معاونت از سالهای گذشته فضا و محیط کار را مورد بررسی قرار داده است. یکی از این مباحث، آسیب های اجتماعی در حوزه کار است که تلاش می کند انواع آسیب ها در محیط کار همانند اعتیاد، طلاق، خشونت و بزه های گوناگون را ابتدا رصد و ارزیابی و سپس کنترل کند.

صادقی فر یادآور شد: از هنگامی که این موضوع مطرح شد که امسال سازمان ILO  به طور جدّی به دنبال پرداختن به موضوع خشونت در محیط کار است، این معاونت با توجه به تجارب پژوهشی خوبی که در این زمینه دارد و بسیاری از این تجارب می تواند در سطح بین المللی به کار گرفته شود، خصوصا در طراحی مقاوله نامه و توصیه نامه ای که پیش بینی می شود ILO امسال مصوب کند، این معاونت موضوع مزبور را در دستور کار خودش قرار داده تا به بحث و بررسی علمی گذاشته شود.

یکی از مقولات بسیار مهمی که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثر و بازدارنده ای دارد،پرداختن به امر ورزش علی الخصوص ورزش های همگانی و خانوادگی در میان جامعه بزرگ کار و تلاش کشور با هدف ایجاد شور و نشاط و سلامت کارگران عزیز است.در همین راستا این معاونت جشنواره بزرگ پیاده روی خانوادگی کارگران، گرامیداشت هفته کارگر را اردیبهشت ماه سالجاری در تهران و سایر استانهای کشور برنامه ریزی و اجرا کرد.

وی در خصوص چشم انداز وضعیت نیروی کار گفت : آینده کار، به شدت در حال تغییر است و بخش عمده ای از این تغییرات در حوزه روابط کار و نظامات تامین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد و از همه مهمتر، حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و ما بایستی انعطاف پذیری لازم را داشته باشیم که اگر کسی کار را از داخل خانه اش و با سلیقه خودش طراحی کرد، بتوانیم برای مباحث فرهنگی و اجتماعی آن برنامه ریزی داشته باشیم.

در ادامه این نشست علمی، آقای دکتر علی حسین شهریور با طرح مباحث حقوقی ILO و دکتر ایرج اسماعیلی با پرزنت پژوهش «شیوع شناسی خشونت در جامعه کار و تولید» به سخنرانی پرداختند.

 سازمان بین‌المللی کار (ILO) یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران‌می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد.

 

لزوم توجه به ورزش های همگانی و خانوادگی در میان کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر