کد خبر: 761866 A

در شرایطی که همه چیز برای برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری مهیاست، انفعال وزارت ورزش موجب شده تا آینده این وضعیت با نگرانی هایی همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فدراسیون وزنه برداری که در زمره پرافتخارترین فدراسیون های کشور است و همیشه سهم قابل توجهی در مدال های رویدادهایی مانند المپیک و بازیهای آسیایی دارد، این روزها با سرپرست اداره می شود و در انتظار برگزاری مجمع انتخاباتی. همین موضوع نیز موجی از نگرانی ها را در پی داشته که هر چه زودتر، انتخابات برگزار شود و کار به نتیجه برسد تا در مسیر موفقیت این ورزش، خللی ایجاد نشود.

وزنه برداری که ثبت نام نامزدهایش برگزار شده و روند اداری نیز طی شده، در انتظار اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی است. اما انفعال وزارت ورزش در این بین، موجب شده تا این نگرانی ایجاد شود که مبادا با یک تعلل اداری، این فدراسیون دچار از هم گسیختگی شده و به سرنوشت والیبال، کشتی و ... دچار شود که وضعیتی بحرانی را تجربه می کنند.

 البته وزیر ورزش روز گذشته از برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی و وزنه برداری در اولین فرصت گفت؛ اما باید توجه داشت که در راه آماده سازی برای رسیدن به مدال های المپیک، هر یک روز هم دارای اهمیت و اثرگذار است. در چنین شرایطی، وزارت ورزش باید در راستای وزیر، به سرعت اقدام داشته و مانع از تکرار تجربه تلخ والیبال و کشتی شود تا بار دیگر شاهد افتخارآفرینی و مدال اوری این ورزش کشور باشیم.

 

فدراسیون وزنه برداری انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر