کد خبر: 756049 A

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت ارای خود را به شرح زیر صادر کرد:

باشگاه فرهنگی ورزشی منصور ساوه محکوم به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال  در خصوص شکایت امیر حسین نامی شد.

در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن در ستون خواسته و حتی شرح دادخواست  و لایحه تقدیمی کمیته با تکلیفی مواجه نمی باشد.

در صورت  عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر مجازات یا مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

این تصمیم وفق بند یک ماده 14 آیین دادرسی کمیته تعیین وضعیت قطعی است.

*باشگاه نساجی مازندران محکوم به پرداخت 641/000/000 ریال بابت شکایت مهرداد رضایی محکوم شد. رای صادره قابل تجدید نظر خواهی  در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می باشد.

* باشگاه نساجی مازندران محکوم به پرداخت119/000/000ریال بابت درخواست محمد امانی شد.

این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می باشد.

فدراسیون فوتبال کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر