کد خبر: 739370 A

کمیته وضعیت فدراسیون آرای جدید خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت ایوب ذوالفقاری از باشگاه تراکتورسازی تبریز

باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ1/113/669/407 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت میثم بائو از باشگاه شهرداری تبریز

پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت قرارداد و 22/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق میثم بائو (غیرقطعی)

*شکایت علیرضا جلیلی لقمان از باشگاه تراکتورسازی تبریز

باشگاه تراکتورسازی محکوم به پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

*شکایت بهروز مکوندی از باشگاه استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ 1/900/000/000 ریال بابت قرارداد و 38/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهروز مکوندی (غیرقطعی)

فدراسیون فوتبال کمیته تعیین وضعیت کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر