کد خبر: 736521 A

کارشناسی دیدار پرسپولیس- پاختاکور با سعید مظفری زاده:

کارشناس داوری در مورد دیدار پرسپولیس - پاختاکور صحبت کرد.

120.88K :حجم فایل صوتی
00:01:02 :زمان فایل صوتیی
پرسپولیس پاختاکور ازبکستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر