کد خبر: 734713 A

در مرکز ملی فوتبال

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال امید از روز شنبه 11 اسفند در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرحله نهایی اردوی آماده سازی تیم فوتبال امید از روز 11 اسفند با حضور نفرات دعوت شده در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و تا 6 فروردین، پایان مرحله نخست دور مقدماتی ادامه خواهد داشت.

بر این اساس نخستین تمرین تیم امید در اردوی اسفند ماه صبح یکشنبه 12 اسفند ساعت 10:30 دقیقه صبح در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود.

طبق درخواست کادر فنی کلیه تمرینات تیم امید در این اردو پشت درهای بسته برگزار می شود و نمایندگان رسانه های گروهی تنها می توانند در 15 دقیقه ابتدایی تمرینات جهت تهیه گزارش حضور یابند.

 

تیم فوتبال امید مرکز ملی فوتبال ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر