کد خبر: 733197 A

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص پرونده مرتضی اسدی از باشگاه گسترش فولاد تبریز اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،باشگاه گسترش فولاد تبریز (ماشین سازی تبریز) طبق خواسته مرتضی اسدی و براساس مستندات به پرداخت مبلغ 2/150/000/000 ریال در حق خواهان محکوم گردیده و تنها 30 روز به منظور پرداخت این مبلغ مهلت دارد. کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

همچنین رای صادره ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

 

گسترش فولاد تبریز‌ مرتضی اسدی‌‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر