کد خبر: 732972 A

موضوع ناظر خارجی انتخابات جودو حسابی خبرساز شده است و بیشتر از هر زمان دیگری توجه ها را به فدراسیون جودو جلب کرده است.

به گزارش ایلنا، چند وقت پیش از ایران به فدراسیون جهانی جودو پالس هایی منفی فرستاده شد تا موضوع انتخابات فدراسیون جودو ایران حسابی زیر ذره بین قرار بگیرد. 

کار تا جایی پیش رفت که موضوع حضور ناظر خارجی در زمان انتخابات پررنگ شد. به همین خاطر عمادی سرپرست فدراسیون جودو نامه ای رسمی به فدراسیون جهانی جودو نوشت: 

جناب آقای ویزر

مایلم مراتب تشکرات عمیق خود را از توجه و حمایت شما و نامه مورخ 16 فوریه حضرتعالی ابراز دارد که در آن جناب میشل هوت به عنوان ناظر بین المللی جودو معرفی شده اند .

اینجانب از حمایت و‌نظر مثبت جنابعالی به خودمان اطمینان دارم و لیکن سپاسگزار خواهم شد دلایل مفروض برای چنین تصمیمی را بدانم، چرا که درخواست رسمی برای اعزام ناظر تقدیم فدراسیون بین المللی جودو نشده است و از طرفی این تصمیم شبهاتی را در میان مسئولین و جودوکاهای ایران ایجاد کرده که آیا اختلاف لاینحلی وجود داشته که فدراسیون بین المللی جودو تصمیم به اعزام ناظر گرفته است!
این در حالی است که موضع کمیته بین المللی المپیک نیز در مقابل چنین اقدامی می بایست مد نظر قرار گیرد.
مایلم محضرتان اطمینان بدهم که هیئت ها در سراسر کشور برای برگزاری انتخابات پیش رو آمادگی کامل دارند و هیچ مسئله ای که نگرانی آفرین باشد وجود ندارد.
به همین خاطر با تمام احترامی که برای آقای «میشل هوت»قائل هستیم و حمایت و هدف نیک خواهانه شما را ارج می نهیم و بدینوسیله از حضور شما تقاضا دارم تصمیم خود را در  این زمینه مورد بازنگری قرار داده و به فدراسیون جودو ایران این فرصت را بدهید تا انتخاباتی آزاد و بدون تشکیک را برگزار نماید و نتیجه آن را در وقت مقتضی به استحضار شما برساند.
امید من این است تقاضای اینجانب مورد بازنگری مثبت شما واقع شده و مایلم پیشاپیش از حضور شما تشکر و قدردانی نمایم.

ارادتمند

محمدرضا عمادی- سرپرست فدراسیون جودو ایران 
 

حالا خبر رسیده که ویزر رییس فدراسیون جهانی جودو در نامه رسمی به عمادی سرپرست فدراسیون جودو گفته است: 

جناب رییس، عطف به تقاضا و اطمینانی که در رابطه با برگزاری آرام و به دور از تشکیک انتخابات ریاست فدارسیون جودو ایران بخشیدید، بدین وسیله اعلام میدارد آقای میشل هوئه برای یاری در برگزاری انتخابات به ایران نخواهد آمد. برای فدراسیون تحت ریاست  شما عالی ترین توفیقات را برای سازمان دهی و برگزاری انتخابات آرزومندم.

 با احترام فراوان، ماریوس ویزر ریاست فدارسیون بین المللی جودو  

 

جودو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر