کد خبر: 731115 A

حکم کمیته انضباطی صادر شد

کمیته انضباطی به دلیل تخلفات قائم مقام و سرمربی تیم گیتی پسند، صدور قرار دستور موقت این نفرات را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پس از گزارش سازمان لیگ فوتسال به دلیل صورت تخلفاتی از سوی عراقی زاده، قائم مقام و رضا لک، سرمربی تیم گیتی پسند مبنی بر انجام مصاحبه در کانال های مجازی مطالبی را مرتبط به سازمان لیگ فوتسال و کمیته انضباطی نسبت داده اند.

از آنجایی که تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از مصاحبه و انتشار بیانیه باشگاه به شرح فوق در خور صدور قرار دستور موقت است لذا به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نفرات فوق از تمامی فعالیت های مرتبط با فوتسال معلق و محروم است و باید روز شنبه 4 اسفند ماه در کمیته انضباطی حضور داشته و توضیحاتی را در خصوص تخلفات خود ارائه دهند.

گیتی پسند رضا لک سازمان لیگ فوتسال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر