کد خبر: 724147 A

کمیته مسابقات برنامه هفته بیست و چهارم تا سی و چهارم لیگ دسته اول ( جام آزادگان) درفصل ۹۸-۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت  سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته 24 تا 34 لیگ دسته اول به شرح زیر است:
هفته بیست وچهارم
سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷
استقلال جنوب تهران-  مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
گل گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام علی سیرجان
بادران تهران - خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  غدیر تهران
آلومینیوم اراک – نود ارومیه – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام خمینی اراک
مس کرمان-  قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام علی کرمان
گل ریحان البرز - شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  انقلاب کرج
شهرداری ماهشهر- کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهداء ماهشهر
هفته بیست و پنجم
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷
مس رفسنجان- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز  – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  تختی ارومیه
کارون اروند خرمشهر - شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  تختی انزلی
قشقایی شیراز - بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- مس کرمان – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهداء سیمرغ(کیاکلا)
شاهین شهرداری بوشهر - آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
هفته بیست و ششم
یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷
گل ریحان البرز- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  انقلاب کرج
گل گهر سیرجان- قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  دستغیب شیراز
شهرداری تبریز -استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  اختصاصی تبریز
مس کرمان -کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  امام علی کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -نود ارومیه– ساعت ۱۵ورزشگاه   شهداء ماهشهر
هفته بیست و هفتم
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷
کارون اروند خرمشهر - گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری تبریز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- بادران تهران – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
مس رفسنجان- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران - آلومینیوم اراک– ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  شهداء سیمرغ (کیاکلا)
قشقایی شیراز-  گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  پارس شیراز
نود ارومیه- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  تختی ارومیه
هفته بیست و هشتم
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷
مس کرمان- مس رفسنجان – ساعت ۱۵ورزشگاه   امام علی کرمان
بادران تهران- شهرداری تبریز – ساعت ۱۵ورزشگاه   غدیر تهران
آلومینیوم اراک- قشقایی شیراز – ساعت ۱۵ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان- استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۵ورزشگاه   امام علی سیرجان
گل ریحان البرز -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۵ورزشگاه   انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر -کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۵:۳۰ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ورزشگاه   شهداء ماهشهر
هفته بیست و نهم
جمعه ۹ فرودین ۹۸
ملوان بندر انزلی- بادران تهران – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   تختی انزلی
قشقایی شیراز-  نود ارومیه – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)
شهرداری تبریز-  فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه    اختصاصی تبریز
استقلال جنوب تهران- مس کرمان – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   تختی تهران
مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه    شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک – ساعت  ۱۷ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
هفته سی ام
پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸
مس کرمان - ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   امام علی کرمان
نود ارومیه–  کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   تختی ارومیه
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان -شهرداری تبریز – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز - بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   دستغیب شیراز
شهرداری ماهشهر - استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه   شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز– ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
هفته سی و یکم
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸
ملوان بندر انزلی- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   تختی انزلی
خونه به خونه مازندران- نود ارومیه – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
بادران تهران- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   غدیر تهران
استقلال جنوب تهران- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   شهدا اسلامشهر
شهرداری تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   اختصاصی تبریز
مس رفسنجان- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- گل ریحان البرز – ساعت ۱۷:۳۰  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
هفته سی و دوم
سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸
گل ریحان  البرز-  استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان -شهرداری تبریز – ساعت ۱۷  ورزشگاه    امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران -قشقایی شیراز – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
نود ارومیه –مس رفسنجان – ساعت ۱۷  ورزشگاه   تختی ارومیه
فجرسپاسی شیراز -گل گهر سیرجان – ساعت ۱۷  ورزشگاه    دستغیب شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر- بادران تهران – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء ماهشهر
هفته سی و سوم
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸
مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
بادران تهران -آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷  ورزشگاه   غدیر تهران
کارون اروند خرمشهر- قشقایی شیراز – ساعت ۱۷  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز – ساعت ۱۷  ورزشگاه   اختصاصی  تبریز
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان – ساعت ۱۷  ورزشگاه   دستغیب شیراز
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۷  ورزشگاه   امام علی سیرجان
استقلال جنوب تهران- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء اسلامشهر
هفته سی و چهارم
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸
گل ریحان البرز -گل گهر سیرجان – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان- بادران تهران – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   امام علی کرمان
آلومینیوم اراک- استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   امام خمینی اراک
قشقایی شیراز –شهرداری تبریز – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   شهداء ماهشهر
نود ارومیه- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   تختی ارومیه
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)

ملوان بندر انزلی لیگ دسته اول فجرسپاسی خونه به خونه مازندران استقلال جنوب تهران نود ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر