کد خبر: 722751 A

مدیریت برنامه از دست میثاقی در رفت؟

در حالی که قرار بود تمام صحبت ها درباره کارشناسی عملکرد تیم ملی و برنامه های آن باشد مهدی تاج و حاج رضایی به یکدیگر واکنش های تندی نشان دادند.

مهدی تاج حاج رضایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر