کد خبر: 720874 A

در نشست شورای عالی فنی و در حضور اعضا، نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنهبرداری معرفی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنهبرداری روز گذشته در خصوص بررسی و ارزیابی فعالیتها و برنامههای تیمهای ملی در ردههای مختلف برگزار شد.

در ابتدای جلسه شورای عالی فنی، از استاد محمد زهتاب رئیس و محمد نصیری قهرمان المپیک و جهان و عضو شورا، به دلیل خدمات بیشائبه و ماندگار به این ورزش، تجلیل و تقدیر شد.

سپس، نایب رئیس جدید بانوان نیز از سوی رئیس فدراسیون به صورت رسمی معرفی شد. در این نشست، حکم بهارهبهرامی توسط رئیس فدراسیون اعطا شد تا به صورت رسمی فعالیتش را در این مجموعه آغاز کند.

در ادامه جلسه نیز اعضاء فعالیت و برنامههای تیمهای ملی در رده هایسنی مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

المپیک رئیس فدراسیون روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری استاد محمد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر