کد خبر: 715819 A

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر انجام شد و حمید استیلی مدیر تیم امید ایران در این تمرین شرکت کرد.

8ee2e249-04d9-4836-a015-43198699dcc1 9d23819d-26ad-40e9-9853-2f905e95be85 - Copy 33b5dcdd-e2a7-43f4-88ae-fac6f5276bae - Copy 37a1fb05-e939-4221-aa53-eb2bad309d98 - Copy 42b1f9ef-7704-4515-b4f3-cc0ca7bbc429 - Copy 46fea035-1094-4544-8a1a-a62240d3b2af - Copy 78cc4f06-32ce-466e-9ec0-ebe3fa5dda62 - Copy 263fe15d-90e3-40c2-ad0f-1fb31ad46af4 - Copy 815ef808-990b-4ee4-9c30-14bacba84394 43085dc9-d1a8-49e2-8dde-06bc10b6e1f0 a5aeefb2-1840-41d7-a272-e407b506a401 a7d3ed14-914b-4555-beac-0036c3b2ad24 af5bc7d0-a744-4963-a3e8-7477922f942c c040b993-18e7-43f0-a050-22a496beb15e cf9ccd84-15ac-4f64-bc77-a1d93b546b10
پرسپولیس حمید استیلی تیم امید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر