کد خبر: 714442 A

تمرینات آماده‌سازی پرسپولیس در کمپ اسپایر ادامه دارد. سرخ‌پوشان بخشی از تمرینات خود را در سالن وزنه انجام دادند که در این تمرین اعضای‌ تیم بروژ بلژیک هم حضور داشتند

2ced2d64-79e6-4a89-98ed-cc38ba8835ff 5b20c819-4962-40c4-86e8-6d194e13457d 9d651ee6-54a3-4201-8ce0-c27516bde299 9e5ed4eb-0cc7-4201-90be-c4f349284eee (1) 9e5ed4eb-0cc7-4201-90be-c4f349284eee 65efc409-0c21-41c5-8ec0-1aedc0f5d820 79e5661b-f43c-4d0a-9087-c26b74828f6e 86f7f412-af52-40fa-8ea0-5216a328d6a8 99b82b3f-769e-4e4f-8181-aa9d182f376a 720de0c6-c720-4517-8aee-4bb7ad360c5a 2897658a-9200-45e3-a93a-96505a1792a7 (1) 48259489-0d35-4029-b54a-05da0a365da2 a4d242bf-bd99-481e-ac40-0b6248102c29 aed4584e-ce10-4cc0-adfa-288945adec8d d8a08188-8ea4-4e47-b55b-43082b2d0acf e9a67cd8-9b86-4d9a-8984-7b3d17de8837 e0843b8f-3bdc-4dcf-916c-bebd9f02a02e f2cf8cba-27b9-4539-a695-7acb0c05f948
پرسپولیس کمپ اسپایر قطر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر