کد خبر: 713756 A

تمریبن عصر چهارشنبه پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر برگزار شد که بیشتر آیتم های تمرینی امروز به کارهای بدنی اختصاص داشت. در تمرین امروز سرخپوشان لیث نوبری ستاره سابق تیم پرسپولیس حضور یافت.

1c917c8d-31c0-4fe3-9464-c15a7d2aed7d 2a318de3-8a83-4934-864a-cad55c5c89cd 4bce7a09-7d71-44c2-ab29-4dd44b6ca4b3 5d34cd9b-41bb-4cac-b851-9d86d45be4d5 9ab52702-ebbf-4b5c-9770-0c255cce5a10 9cee7a5b-2796-4258-bae4-10949065d828 21f7bcee-8d1f-48a3-bdca-c715dbc8d7fe 70c1c4a1-08a7-4738-8c15-058ee5d8eae7 225d7b57-0c17-4a95-8cb2-680533210c6e 307bafb2-e560-4f69-9aeb-82722fbbea78 002514c9-b1a1-4f83-81f0-60ca3088f7b0 6768f274-ec2c-4a11-ac12-603f0a3b140d 899423f7-f74f-4c7d-86c0-2e49a098ff0a b6ef8730-e986-402c-9683-b450832a7594 b87e4015-b5a1-48aa-8021-ca0a5d93b4d7 bfab1ff9-e611-4f05-8bc8-fbc7b6e42afd e65d16c7-e910-4f5b-a233-71a9ecff8806 e91ac3bc-94f5-4530-9ce9-beab4725efcd f67f7f89-b346-4598-9ae5-b915414a1cc3
پرسپولیس برانکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر