کد خبر: 711447 A

بعد از ظهر روز پنج شنبه با حضور جمعی از بزرگان پیشکسوت باشگاه استقلال ایران جهت بحث و بررسی نحوه مدیریت بهینه و ابعاد واگذاری باشگاه استقلال تشکیل گردید.

به گزارش ایلنا، در راستاى اراده دولت محترم تدبیر و امید در راستای واگذاری باشگاه استقلال و اختصاص بخشی از سهام مربوطه به تشکلی از پیشکسوتان باشگاه و بررسى مطالعات واگذارى باشگاه استقلال و نحوه انتخاب و مدل مناسب آن به دعوت سیدمحمد کاظم اولیایی جلسه ای در محل اتحادیه باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه سیزدهم دى ماه از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح الی ١٤:٣٠ بعد از ظهر با حضور جمعی از بزرگان  پیشکسوت باشگاه استقلال ایران جهت بحث و بررسی نحوه مدیریت بهینه و ابعاد واگذاری باشگاه استقلال تشکیل گردید.

 پس از ارائه مطالعات و نتایج یافته های علمی توسط کارشناسان امر در حوزه های مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق با بررسی فرصت ها و تهدیدها به بحث و هم اندیشی پرداخته شد.

خصوصی سازی

 در این جلسه متخصصانى از حوزه دانشگاه، مطالعات و تحقیقات علمى خود را به حاضرین ارائه نمودند. آقایان: دکتر حسینى فر رئیس دانشکده کارآفرینى دانشگاه تهران و معاون اسبق وزیر تعاون ، دکتر حبیبى مدرس مدیریت ورزشی، دکتر خاتونى جامعه شناس و مدیرعامل انجمن جامعه، ورزش، فرهنگ و آقاى دکتر عامرى مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانى با تبیین شرایط ورزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و مقایسه وضعیت موجود در مدیریت باشگاه های ورزشی با مدل های جهانی شیوه های مناسب سازی و برون رفت از وضعیت موجود را ارائه نمودند.

اعضای ذیل به عنوان اعضای هیات موسس قبول مسئولیت نموده که عبارتند از آقایان :  

على جبارى ، نصرالله عبدالهى ، مهدى حاج محمد ، اکبرکارگر جم ، جواد قراب ، مهدى کشاورز  ، پرویز مظلومى ، جهانگیر کوثرى ، غلامحسین فرزامى ، محمد نورى ، سیامک رحیم پور ، هادى نراقى ، صمد مرفاوى ، محمد مومنى ، میرشاد ماجدى ،ستار همدانى ، ناصر شیردل ، غلامرضا سعادتى ، على نظرى ، سعید مراغه چیان ، رضا رجبى ، ژورس غازاریان ، بهنام ساسانیان ( به نمایندگى از حسن روشن ) ، رمضانى ، همچنین آقایان امیر قلعه نوعى منصور رشیدى، گودرز حبیبى و عبدالعلى چنگیز در جلسه نماینده داشتند.

در انتهای نشست در جهت مناسب سازی شیوه مدیریت باشگاه استقلال طرح اتاق تعاون به هییت واگذاری که  جمع سپاری بلوک بندی در آن پیشنهاد شده مطرح گردید که در جهت ایجاد زمینه اجرای آن  اعضای حاضر  از جناب آقای اولیایی در خواست پیگیری امور مربوطه و ایجاد تشکل مناسب و انتخاب هیبت موسس را خواستار شده و به ایشان نمایندگی دادند.

خصوصی سازی استقلال تهران پرسپولیس تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر