کد خبر: 703911 A

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه کاظمی برگزار شد و مهمان ویژه این تمرین مهدی مهدوی کیا ستاره سال‌های نه چندان دور این تیم بود.

2c7667d3-a531-4c95-a4fc-e8580be75271 3f4946a2-6a1b-4bf7-942f-c5c5b65f992c 4e5422ef-3def-4a46-beb3-a474b300f240 6bd6066f-1b40-4ee5-9bf5-de9d02029681 7bc35506-3eb9-430c-ae9f-fa636f39bd60 9c11f3e3-8b6b-440d-850b-6cf8a74cdfca 18b37941-6148-48c4-a5b2-3f5216eef19b 59ea3651-ac83-4888-b7b9-6336dfb113be 86afe4b5-6baf-4163-9f8f-ee855a194519 1773d46c-6e24-4c74-8d44-7d45ee60e610 2175d5ea-1680-4323-933d-409f41036558 8496eb53-cd1b-4a9c-bf60-ddb57ff4fbff 52591b1c-24e7-4d57-80a6-bf3a7da7c544 184347ae-20c1-4ce4-bfd8-7befd2e1fc7b 6765099c-28d0-423e-a61e-1fff4a94347f a8d41b4d-a8af-40b0-9f9c-e9f3421db3fd a351c01b-59f1-4349-bdd2-b9b35615a266 afef3bd7-51ce-41f0-8fa0-296d5bf1f72c b1b80cd1-07bc-4612-a689-e4df74d3c583 b82320b3-cb91-47e5-a643-5352b1e1d574 c14285a8-b8f3-4a10-abf4-34ff39498de5 ca119868-f1dc-4442-8092-065bac348ef6 e8c5ee77-6624-4e25-8d4f-3aaa01d8cc18 e41f9815-c268-4836-8c83-9dbb174139f7 e46604c5-f20b-4f80-ba31-35629c9a05f4 (1) eaec38c1-dfa4-417e-97e7-7b169cc4296f ec63172f-fd20-4999-85e1-8d0da95cf967
پرسپولیس مهدوی کیا برانکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر