کد خبر: 703683 A

استقلال 10 - پرسپولیس 6

استقلال نیم‌فصل اول را در رتبه پنجم به پایان رساند و این نشان می‌دهد که این تیم در پایان نیم‌فصل پایین‌تر از پرسپولیس رقیب اصلی و همیشگی‌اش قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، استقلال نیم‌فصل اول را در رتبه پنجم به پایان رساند و این نشان می‌دهد که این تیم در پایان نیم‌فصل پایین‌تر از پرسپولیس رقیب اصلی و همیشگی‌اش قرار گرفته است. این در حالی است که حرف و حدیث های زیادی این روزها درباره شرایط استقلال و رقیب این تیم پرسپولیس وجود دارد. استقلالی‌ها معتقد هستند که فضای کلی جامعه فوتبال به دنبال قهرمانی و موفقیت پرسپولیس است اما واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که دو تیم در سال‌های مختلفی در اوج یا حضیض بوده‌اند. طی هجده دوره لیگ برتر 10 بار استقلال نیم فصل را بالاتر از پرسپولیس بوده و 6 بار پرسپولیس و 2 بار نیز دو تیم امتیاز برابری داشته‌اند. 

استقلال در اولین دوره لیگ برتر در نیم‌فصل اول 27 امتیاز و پرسپولیس در نیم‌فصل اول 23 امتیاز داشت اما در نهایت این پرسپولیس بود که جام قهرمانی را از استقلال ربود. در دومین دوره لیگ برتر استقلال در نیم‌فصل اول 20 امتیاز گرفت و پرسپولیس 23 امتیاز کسب کرده بود . در پایان فصل هم از استقلال در رتبه بالاتری قرار گرفت. استقلال در سومین دوره در پایان نیم فصل اول 24 امتیاز داشت و از پرسپولیس 23 امتیازی در رتبه بالاتری در جدول قرار گرفت. استقلال در پایان فصل سوم و پرسپولیس پنجم شد.

استقلال که در نیم فصل اول چهارمین دوره 25 امتیاز داشت و پرسپولیس با 7 برد، 4 مساوی و 4 باخت هم 25 امتیازی بود اما در پایان فصل استقلال با 3 امتیاز بیشتر سوم و پرسپولیس چهارم شد. استقلال در پنجمین دوره لیگ برتر در نیم فصل 31 امتیاز کسب کرد اما پرسپولیس در نیم فصل فقط 21 امتیاز داشت. در پایان فصل استقلال قهرمان شد و پرسپولیس در رتبه نهم قرار گرفت.

در ششمین دوره لیگ برتر استقلال در نیم‌فصل اول 30 امتیاز داشت و پرسپولیس 25 امتیازی بود اما در پایان فصل استقلال سوم و پرسپولیس دوم شد. در هفتمبن دوره نیز استقلال در نیم‌‌فصل اول 19 امتیاز و پرسپولیس 36 امتیاز داشت. پرسپولیس تمام نیم‌فصل اول را صدرنشین بود و در نهایت قهرمان شد اما استقلال در این فصل در رتبه عجیب سیزدهم قرار گرفت.

استقلال اما در لیگ هشتم در حالی قهرمان شد که در نیم‌فصل اول 25 امتیاز داشت و پرسپولیس 29 امتیازی بود اما در پایان فصل استقلال قهرمان شد و پرسپولیس جایگاهی بهتر از پنجم پیدا نکرد.

در نهمین دوره لیگ برتر و در پایان نیم فصل استقلال با 27 امتیاز چهارم و پرسپولیس با 26 امتیاز هفتم بود اما در پایان فصل پرسپولیس سوم شد و استقلال به جایگاهی بهتر از پنجم دست پیدا نکرد. سال بعد و در لیگ دهم استقلال در نیم فصل سوم و پرسپولیس پنجم بود اما در پایان فصل استقلال دوم و پرسپولیس به مقام چهارم رسید. در لیگ یازدهم نیز در پایان نیم فصل استقلال با 36 امتیاز قهرمان نیم‌فصل شد در حالی که رقیب همیشگی اش در رتبه نهم قرار داشت اما استقلال در پایان فصل سوم و پرسپولیس به مقام نازل دوازدهم رسید.

در لیگ دوازدهم بازهم استقلال در صدر بود هرچند در پایان نیم فصل به خاطر تفاضل گل در رده دوم جای گرفت. این تیم در پایان فصل به مقام قهرمانی رسید در حالی که پرسپولیس هفتم شد. در سیزدهمین دوره لیگ برتر پرسپولیس و استقلال با 28 امتیاز و تفاضل گل در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند اما در پایان فصل این فولاد بود که قهرمان شد‌، پرسپولیس در رتبه دوم و استقلال پنجم شد.

یک برد، یک باخت، یک مساوی

در لیگ چهاردهم و در پایان نیم‌فصل استقلال پنجم و پرسپولیس هفتم شد اما در پایان فصل استقلال ششم و پرسپولیس هشتم شد. در پانزدهمین دوره و در نیم‌فصل، استقلال دوم و پرسپولیس چهارم بود اما در آخر فصل پرسپولیس دوم و استقلال سوم شد. در لیگ شانزدهم پرسپولیس در نیم‌فصل اول صدرنشین بود و استقلال هفتم و در پایان نیز پرسپولیس قهرمان شد و استقلال به مقام نایب قهرمانی رسید.

در لیگ هفدهم نیز پرسپولیس قهرمان نیم‌فصل شد و در پایان فصل به مقام قهرمانی رسید. استقلال در نیم‌فصل اول هشتم بود و در پایان فصل سوم شد.

 

 

استقلال پرسپولیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر