کد خبر: 697544 A

ازشگفتی‌های فدراسیون فوتبال همین بس که به پایان محرومیت 5 ساله آقای (م. پ) درکمتر از 9 ماه اشاره کنیم!

به گزارش ایلنا، آن رای بلند بالایی که 9 ماه پیش صادرشده بود را به یاد دارید؟ رایی که اواخر فروردین ماه روی خروجی سایت‌ها قرار گرفت و درآن با اعداد و ارقام به تخلفاتی که برخی مسوولان پیرامون تیم ملی مرتکب شده بودند اشاره و تاکید شده بود که آقای (م. پ) تا 5 سال نمی‌تواند هیچ فعالیتی در فوتبال داشته باشد. در رای مذکور عینا به چک‌هایی که در این ماجرا رد و بدل شده بود نیز اشاره کرده بودند و حتی صراحتا گفته شد که دیگر مسوولان متخلف تیم ملی ارقامی که از شرکت طرف قرارداد با فدراسیون فوتبال اخذ کرده بودند را پس دادند تا بتوانند به کار در این حوزه ادامه بدهند. در واقع آن دو نفر با بخشش از سوی فدراسیون فوتبال مواجه شدند تا به قول معروف آب از آب تکان نخورد اما درباره آقای (م. پ) قاطعیت خاصی در حکم  صادره  وجود داشت و همه شواهد نیز دال بر تخلف بود. بعد از گذشت 9 ماه اما فدراسیون فوتبال در اقدامی غیرمنتظره حکم به برائت (م. پ) داده و حتی نام وی را صراحتا در رسانه‌ها اعلام کرده است.

 اولا که اگر درحکم صادره 9 ماه قبل از فرد مورد نظر با نام اختصاری یاد شده، پرسش این است که حالا چرا نام او علنا در رسانه‌ها برده شده تا همه به قطعیت برسند که فرد مذکور کیست. به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال با افشاگری خود درباره هویت آن شخص جانب اخلاق را هم درنظر نگرفته و باید در صدور حکم برائت خود نیز با همان نام مختصر از وی نام می‌برد. سوای این اشتباه بزرگ سوال دیگر این است که اگر تخلفی صورت نگرفته چرا فدراسیون فوتبال رسما از (م. پ) عذرخواهی نمی‌کند و پرسش دیگر اینکه چرا (م. پ) درباره اینکه طی این ماه‌ها علیه او جوی منفی شکل گرفته مصاحبه‌ای با رسانه‌ها انجام نمی‌دهد تا شفاف‌سازی شود؟

 پارادوکس بسیار بزرگی میان آن حکم بلند بالا، آن ادله‌ها و اسناد با این بخشش وجود دارد که فدراسیون فوتبال و کمیته‌های ذیربط باید به طور شفاف به آن بپردازند تا ابهام‌های بیشتری درباره این ماجرا در ذهن اهالی فوتبال شکل نگیرد. به واقع اگر فدراسیون فوتبال در متخلف اعلام کردن (م. پ) دچار اشتباه شده باید رسما و کتبا از وی عذرخواهی کرده و ضررهای مادی و معنوی این اشتباه را نیز تقبل کند اما رفتارهایی که از دو طرف ماجرا بعد از صدورحکم جدید می‌بینیم ظاهرا به این معنی است که فدراسیون فوتبال به نوعی خواسته به این ماجرا فیصله دهد و به شکلی اعتبار از دست‌ رفته را بازگرداند. به هرحال نیکوست که فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق قبل از صدور حکم همه جوانب را هم درنظر بگیرند تا این حجم از تناقض‌ها بعد از لغو محرومیت تنها پس از 9 ماه ذهن مخاطبان را دربر نگیرد.

افشین پیروانی رسانه فدراسیون فوتبال مادی و معنوی مصاحبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر