کد خبر: 685774 A

کارشناس داوری کشورمان در مور داوری دیدار پرسپولیس - سایپا اظهار نظر کرد.

802.54K :حجم فایل صوتی
00:01:42 :زمان فایل صوتیی
پرسپولیس سایپا سعید مظفری زاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر