کد خبر: 678002 A

دنیله دروسی کاپیتان تیم آ اس رم امروز در تمرینات تیم ملی ایتالیا دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش ایلنا، ظاهرا ویروس مصدومیت های فیفا دی، به آ اس رم هم سرایت کرده است. پس از آسیب دیدن کولاروف مدافع جالوروسی، امروز دنیله دروسی کاپیتان گرگ ها دچار آسیب دیدگی شده است.

نکته عجیب در این مساله مصدومیت هر دو بازیکن از ناحیه انگشت کوچک پا است. البته رمی ها نباید زیاد نگران این موضوع باشند چون تا به پایان رسیدن بازی های ملی، احتمالا مصدومیت بازیکنان شان بهبود پیدا می کند.

آسیب دیدگی ایتالیا بازی تیم ملی ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر