کد خبر: 672977 A

اعضای تحریریه ایلنا نتیجه‌ی دربی را حدس زدند.

به گزارش ایلنا، تب دربی در سراسر ایران داغ شده و همگان به نوعی درگیر این مسابقه و نتیجه‌ی آن هستند . اعضای تحریریه‌ ایلنا نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نتیجه‌ی دربی را پیش بینی کرده‌اند.

حمید ابراهیمی : استقلال 1 - 2 پرسپولیس

مرتضی بلوکی: استقلال 1 - 2 پرسپولیس

نویداستادرحیمی : استقلال 1 - 1 پرسپولیس

حسن بابازاده: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

فاطمه کلانتری: استقلال 1 - 2 پرسپولیس 

سعیدرضی‌پور: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

نویداصلانی: استقلال 0 - 2 پرسپولیس

کیوان پورباقری: استقلال 2 - 1 پرسپولیس

ناصر تقی پور: استقلال 1 - 2 پرسپولیس

سعیده امیدی: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

آزاده کشوردوست: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

کامران برادران: استقلال 1 - 2 پرسپولیس

سارا ریاضی: استقلال 1 - 0 پرسپولیس

زهرا قلی‌پور: استقلال 2 - 1 پرسپولیس

توحید ورستان: استقلال 2 - 2 پرسپولیس

پیام عابدی: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

مهدی نصیری: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

نرگس کیانی: استقلال 1 - 1 پرسپولیس

معصومه دیودار: استقلال 0 - 1 پرسپولیس

آرمان وارثی: استقلال 1 - 0 پرسپولیس

نازیلا مهدیانی: استقلال 0 - 0 پرسپولیس (...)

صنم عابدی: استقلال 2 - 1 پرسپولیس

اکرم رضایی:  استقلال 0 - 1 پرسپولیس

حاج محمدی: استقلال 0 - 0 پرسپولیس 

مظاهر پورباقری: استقلال 2 - 1 پرسپولیس

داور عابدی: استقلال 1 - 2 پرسپولیس

الناز دیندار: استقلال 1 - 2 پرسپولیس

آزاده رحمتی: استقلال 0 - 1 پرسپولیس

ضرغام نصرتی: استقلال 0 - 0 پرسپولیس

شبنم فرهمند: استقلال 0 - 2 پرسپولیس 

زهرا مختارزاده: استقلال 2 - 1 پرسپولیس

عباس کرم سرخی: استقلال 1 - 2 پرسپولیس 

سمیرا عالم پناه: استقلال 1 - 0 پرسپولیس

دربی استقلال پرسپولیس دربی 88
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر