کد خبر: 651104 A

بازیکنان باید حین بازی ذهن و فر یگدیگر را بخوانند

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال گفت: ملی پوشان امید اولین بازی بین المللی خودرا بعد از 4 مرحله اردوی تدارکاتی تجربه کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال گفت: مهمترین هدف ازبرگزاری بازی دوستانه برابرعراق هم آهنگی ملی پوشان امید بود درواقع این بازیکنان اولین بازی بین المللی خودرا تجربه کردند درمیان هم آهنگی و درایتی که کادر فنی و مخصوصا کانچار با بازیکنان دارد باعث خواهد شد تا تیم عملکرد مناسبی را از خود به جای بگذارد.  

وی درادامه بیان کرد: یکی از عوامل مهم درحین مسابقه ارتباط غیرکلامی است که بازیکنان که درحقیقت فکرو تصمیم همدیگر راازقبل پیش بینی می‌کنند که این موضوع یکی از نکاتی است که کادرفنی برای ملی پوشان درنظرگرفته و تمرکز خوبی برروی آن دارد. 

وی درادامه گفت: نتیجه بازی اصلا درعراق مهم نیست مهم رسیدن به درک متقابل بین بازیکنان و کادرفنی بود مهمتراز تمام این مسائل درک متقابل بازیکنان دربین خطوط مختلف درزمین است باید هم آهنگی در دفاع و حمله دربین بازیکنان ایجاد شود.  

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال افزود: معتقدم این تیم می‌تواند دراندونزی موفق شود تعاملی که کادرفنی با بازیکنان دارد یکی از نقاط مثبت ملی پوشان مخصوصا سرمربی تیم است بدون شک اردوی چین نیز می‌تواند به تیم ملی امید کمک کند تا این تیم آمادگی بالایی را کسب ودر مسابقات پیش رو ظاهرشود.  

محصص ادامه داد: درگروه سختی هستیم اما فراموش نکنیم تیم ما کادرفنی بسیارخوبی دارد واگر به گذشته این سرمربی نگاه می‌کنیم بازیکنان بزرگی را تربیت کرده است و این امر جای امیدواری دارد.  

وی در پایان گفت: تیم المپیک ایران از همه چیز مهم تراست وایمان داشتن به این تیم می‌تواند به آینده تیم ملی فوتبال امید ما کمک کند به بازیهای جاکارتا امیدوارم و هدف اصلی ما برای المپیک 2020 توکیو خواهد بود که امیدوارم بعد ازسالها به این مسابقات راه یابیم و بدون شک قبل از رسیدن به این بازیها نحوه بازی ایران درجاکارتا بسیارمهم است و مطمئنم که می‌توانیم عملکرد مناسبی را ازخود به جا بگذاریم. 

فدراسیون فوتبال مرتضی محصص تیم ملی امید ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر