کد خبر: 1086433 A

تمرینات بدنی مداوم در برابر بیماری‌های غیر مسری مزمن، زوال عقل و زوال ذهنی نسبت به سایر بیماری‌ها حفاظت بیشتری به عمل می‌آورد.

به گزارش ایلنا، طی دهه‌های گذشته دسته گسترده‌ای از روش‌های مولکولی مورد بررسی قرار گرفته تا مکانیزم‌هایی که از طریق آن تمرینات ورزشی باعث افزایش حفاظت نورونی و کاهش خطر پیشروی بیماری‌های مزمن مسری و غیر مسری می‌شود، معلوم گردد. در حالی که یک جلسه واحد از تمرینات بدنی ممکن است باعث عدم تعادل زودگذر در هموستاز سلولی شود، جلسات تمرین بدنی مکرر، مراقبت ایمنی و تحمل ایمنی را بهبود خواهد داد. به علاوه، سلول‌های ایمنی دستگاه مرکزی سلسله اعصاب، فنوتیپ ضد التهابی به دست خواهند آورد که از فعالیت‌های مرکزی در برابر زوال ذهنی ناشی از سن محافظت می‌کند. بازنگری حاضر اثرات ضد التهابی حاصل از تمرینات را بر پیشگیری یا درمان موقعیت‌های آزمایشی و بالینی مزمن رایج مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین، پیشنهاد ما استفاده از پترین‌ها در سیال‌های بیولوژیکی به عنوان نشانگرهای زیستی مهم جهت پیگیری اثرات ضد التهابی تمرینات بدنی است.

اثرات مثبت تمرینات بدنی در کاهش خطر مرگ و میر با دلایل مختلف و افزایش طول عمر به طور گسترده‌ای به ثبت رسیده است. تمرینات بدنی مداوم در برابر بیماری‌های غیر مسری مزمن، زوال عقل و زوال ذهنی نسبت به سایر بیماری‌ها حفاظت بیشتری به عمل می‌آورد.

 همچنین، تمرینات منظم در برابر عفونت‌های ویروسی و باکتریایی از بدن حفاظت کرده و پاسخ‌های ایمنی به پاتوژن‌ها و واکسن‌ها را بهبود می‌بخشد. این امر تمرینات بدنی را ابزاری مفید جهت ایمنی در برابر همه‌گیری‌های عفونی مانند کووید ۱۹ یا بیماری‌های غیر عفونی مانند چاقی می‌سازد.

 اثر تمرینات بدنی بر هموستازی بافت تحریک پاسخی سازگار است که به نوع، مدت زمان و شدت محرک بستگی دارد. نتایج سودمند تمرینات بر سلامتی شامل تعدیل سیستم ایمنی می‌شود. یک فنوتیپ التهاب‌آور با عدم فعالیت فیزیکی پشتیبانی می‌شود. برعکس، تمرینات بدنی منظم با شدت متعادل پاسخ‌های ایمنی را به یک وضعیت ضد التهاب هدایت می‌کند. باور محققان بر این است که مکانیزم مولکولی مطلوب برای افزایش سلامتی همین است؛ بنابراین اثرات پیشگیری‌کننده و یا درمانی تمرینات بدنی به روابط واکنش متناسب با دوز و حجم کار بستگی دارد که می‌تواند با رصد نشانگرهای پاسخ ایمنی در سیال‌های بیولوژیکی اندازه‌گیری شود. مشورت با یک متخصص فیتنس می‌تواند پیگیری‌ها را بیشتر کرده و از خطرات مربوط به برنامه‌های تمرینات بدنی جلوگیری کند.

 

منبع:

مجله: BAA – Molecular Basis of Disease

 

دانیال اسداللهی سهی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

تمرینات ورزشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر