کد خبر: 1082922 A

با پایان مهلت ۹۰ روزه،شهاب الدین عزیزی خادم رسما نخستین تخلف اساسنامه ای خود را انجام داد.

به گزارش ایلنا،ساعت ۱۲ امروز شهاب الدین عزیزی خادم پای به نودمین روز فعالیت خود گذاشت تا نخستین انتصاب وی که در همان روز به عنوان سرپرست سازمان لیگ انجام گرفت هم به پایان رسمی و قانونی مهلتش برسد.
براین اساس،عزیزی خادم با عدم معرفی مسول سازمان لیگ نخستین تخلف اساسنامه ای خود را مرتکب شد که قطعا اعضا مجمع فدراسیون در این باره طبق اساسنامه واکنش می بایست به این تخلف مشهود اساسنامه ای ورود کنند.

 

حیدر بهاروند فدراسیون فوتبال ایران شهاب الدین عزیزی خادم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر