کد خبر: 1081525 A

محمد امین بابائی مطرح کرد:

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بر نقش ورزش و سلامتی در صیانت از نیروی کار تاکید کرد.

به گزارش ایلنا،بابائی مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر نقش ورزش و سلامتی در صیانت و حفظ سلامتی نیروی کار گفت: دوران سختی را همه بخش های کشور دارند طی می کنند و کرونا تاثیر خود را بر همه اجزای زندگی گذاشته است ولی ما وظیفه داریم از نیروهای کار به گونه ای حمایت کنیم که با جسم و روحی سالم چرخ تولید و صنعت را به حرکت در آورند.

محمد امین بابائی در گفت و گو با همکارمان افزود: ورزش نقشی تعیین کننده در زندگی همه انسانها دارد اما برای کارگران به اعتقاد من از ضروریات و واجبات است چون کارگر سالم است که می تواند به اقتصاد پر رونق و جامعه پویا و با نشاط کمک کند.

بابائی افزود: همانطور که ما برای ورزشکاران خارجی پروانه کار صادر می کنیم و باشگاهی که آنها را استخدام کرده، باید ورزشکار خارجی را به عنوان کارگر خود بیمه کند، پیشنهاد می کنم تمامی ورزشکارانی که ورزش را به عنوان یک حرفه انتخاب کرده اند عضو صندوق بیمه تامین اجتماعی شوند و مثل دهه 60 و 70 که بیشتر ملی پوشان ورزشی از سوی کارخانجات بیمه بودند، قانونی را به تصویب برسانیم که باشگاههای ورزشی حرفه ای، ملزم شوند تا همه ورزشکاران خود را عضو صندوق تامین اجتماعی کنند. در این صورت شأن و شخصیت قهرمانان ورزشی حفظ می شود و از طرفی خود این موضوع کمک به اقتصاد ورزش خواهد بود.

یعنی هر ورزشکاری که عضو باشگاهی می شود از نظر قانون  می تواند مشمول قانون کار باشد تا پس از دوران قهرمانی برخوردار از یک چتر حمایتی باشد و ممر درآمدی هم برای خود و خانواده اش داشته  باشد.

بابائی اضافه کرد: دوره قهرمانی ورزشکاران یک دوره کوتاه مدت است ضمن اینکه در کشور ما فقط در چند رشته ورزشی خاص هست که قهرمانانش درآمد بالا و قابل توجهی دارند ولی بیشتر ورزشکاران سایر رشته ها از حداقل حقوق مادی و تامین اجتماعی محرومند.

می بینیم وقتی ورزشکاری دچار آسیب دیدگی می شود در مراسم گلریزان به او کمک می شود که متناسب با شان و شخصیت او نیست. ضمن اینکه این کارها مسکّن موقت هست و از طرفی حتی خیلی ها از همین مساعدتها هم بهره ای ندارند.

اگر باشگاهها به عنوان بنگاههای اقتصادی که از فعالیت حرفه ای ورزشکاران منتفع می شوند، از همان ابتدا ورزشکاران خود را در صندوق تامین اجتماعی بیمه کنند، نه ورزشکاران دچار مشکلات در آینده می شوند و نه بار روانی ناشی از بیکاری آنها روی دوش جامعه قرار می گیرد.

وی گفت: در آن صورت نیازی به صندوق حمایت از قهرمانان هم نیست، ضمن اینکه عملکرد صندوق حمایت از قهرمانان هم بیشتر اوقات مورد سوال قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی است چون واریزها با تاخیر انجام می شود و گاه به فاصله های چند ماه یکبار می رسد.

از طرفی ظرفیت این صندوق برای پوشش همه ورزشکاران محدود است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: همین امسال حداقل حقوق و مزایای کارگر عضو صندوق تامین اجتماعی  حدود 4 میلیون تومان است و اگر ورزشکاران نیز تحت پوشش صندوق بیمه تامین اجتماعی باشند، علاوه بر دریافت حقوق خود از باشگاه، مزایای دیگری مثل بیمه درمان و سایر موارد را نیز می توانند دریافت کنند.

بابائی افزود: آقای هادی رضایی که هم استانی عزیز، افتخار ورزش کشور و سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران و قهرمان چند دوره پارالمپیک است، مثال روشنی از این موضوع هستند.

به گفته این فعال ورزشی، دریافتی سال گذشته ایشان از صندوق حمایت از قهرمانان بین 600 تا 700 هزار تومان بوده است!

وضعیت دریافتی آقای هادی رضایی با این همه افتخار که چنین باشد، حساب بقیه را شما حدس بزنید.

بابائی در پایان گفت: ورزشکاران و رسانه ها می توانند اجرای این پیشنهاد را از باشگاهها پیگیری و مطالبه کنند چرا که هم به سود ورزش و قهرمانان و باشگاههاست و هم قانون این اجازه را به باشگاهها و ورزشکاران و کارکنان باشگاههای ورزشی می دهد که عضو صندوق بیمه تامین اجتماعی باشند.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محمد امین بابائی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر