کد خبر: 1079755 A

سازمان لیگ برنامه هفته های آتی لیگ دسته اول را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،  برنامه مسابقات به شرح زیر است( ساعت مسابقات متعاقبا اعلام می شود.):

هفته بیست و ششم

چهارشنبه ۵ خرداد

ملوان بندر انزلی- فجر شهید سپاسی شیراز– ورزشگاه  تختی انزلی

آرمان گهر سیرجان- شهردای آستارا-  ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

رایکا بابل- هوادار تهران -  ورزشگاه اهفتم تیر بابل

خیبر خرم آباد- گل ریحان البرز -  ورزشگاه  تختی خرم آباد

استقلال ملاثانی- خوشه طلایی ساوه -  ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران- نود ارومیه-  ورزشگاه کارگران تهران

پنجشنبه ۶ خرداد

چوکا تالش- شاهین شهرداری بوشهر-  ورزشگاه سردار جنگل رشت

جمعه ۷ خرداد

قشقایی شیراز- استقلال خوزستان -  ورزشگاه پارس شیراز

پارس جنوبی جم- مس کرمان  -  ورزشگاه تختی جم

 

 

 

 

هفته بیست و هفتم

سه شنبه یازده خرداد

شهرداری آستارا -پارس جنوبی  -  ورزشگاه سردار جنگل رشت

خوشه طلایی ساوه -بادران تهران -  ورزشگاه شهید چمران ساوه

استقلال خوزستان- خیبر خرم آباد  -  ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران- ملوان بندر انزلی  -  ورزشگاه غدیر تهران

شاهین شهرداری بوشهر- آرمان گهر سیرجان -  ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

فجرشهید سپاسی شیراز- چوکا تالش -  ورزشگاه پارس شیراز

گل ریحان البرز- رایکا بابل -  ورزشگاه انقلاب کرج

چهارشنبه ۱۲ خرداد

مس کرمان- استقلال ملاثانی-  ورزشگاه امام علی کرمان

نود ارومیه- قشقایی شیراز -  ورزشگاه شهید باکری ارومیه

 

 

 

 

هفته بیست و هشتم

دوشنبه ۱۷ خرداد

ملوان بندرانزلی- شهرداری آستارا-  ورزشگاه تختی انزلی

سه شنبه ۱۸ خرداد

قشقایی شیراز- گل ریحان البرز-  ورزشگاه پارس شیراز

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان  -  ورزشگاه امام علی سیرجان

رایکا بابل- شاهین شهرداری بوشهر -  ورزشگاه هفتم تیر بابل

خیبرخرم آباد- فجر شهید سپاسی شیراز-  ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال خوزستان -هوادار تهران -  ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران- استقلال ملاثانی -  ورزشگاه کارگران تهران

چوکا تالش -خوشه طلایی ساوه -  ورزشگاه سردار جنگل رشت

پارس جنوبی جم- نود ارومیه  -  ورزشگاه تختی جم

 

 

 

 

هفته بیست و نهم

دوشنبه ۲۴ خرداد

شهرداری آستارا- قشقایی شیراز -  ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس کرمان -بادران تهران -  ورزشگاه امام علی کرمان

نود ارومیه -چوکا تالش -  ورزشگاه شهید باکری ارومیه

خوشه طلایی ساوه -ملوان بندرانزلی -  ورزشگاه شهید چمران ساوه

استقلال ملا ثانی- پارس جنوبی جم  -  ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران- خیبر خرم آباد -  ورزشگاه غدیر تهران

گل ریحان البرز- آرمان گهر سیرجان -  ورزشگاه انقلاب کرج

فجر شهید سپاسی شیراز- رایکا بابل -  ورزشگاه پارس شیراز

شاهین شهرداری بوشهر- استقلال خوزستان -  ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

 

 

 

 

هفته سی ام

دوشنبه ۳۱  خرداد

قشقایی شیراز- خوشه طلایی ساوه-  ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندرانزلی- مس کرمان-  ورزشگاه تختی انزلی

آرمان گهر سیرجان -نود ارومیه-  ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

رایکا بابل- شهرداری آستارا  -  ورزشگاه هفتم تیر بابل

استقلال خوزستان- فجر شهید سپاسی شیراز -  ورزشگاه تختی اهواز

هوادار تهران -گل ریحان البرز -  ورزشگاه غدیر تهران

پارس جنوبی جم -بادران تهران -  ورزشگاه تختی جم

خیبر خرم آباد -شاهین شهرداری بوشهر  -  ورزشگاه تختی خرم آباد

چوکا تالش- استقلال ملاثانی -  ورزشگاه سردار جنگل رشت

 

 

 

 

هفته سی و یکم

یکشنبه ۶ تیر

شهرداری آستارا -خیبر خرم آباد  -  ورزشگاه سردار جنگل رشت

مس کرمان - رایکا بابل -  ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

نود ارومیه - ملوان بندر انزلی -  ورزشگاه شهید باکری ارومیه

فجرشهید سپاسی شیراز- آرمان گهر سیرجان -  ورزشگاه پارس شیراز

استقلال ملا ثانی- قشقایی شیراز -  ورزشگاه تختی اهواز

بادران تهران -چوکا تالش -  ورزشگاه کارگران تهران

شاهین شهرداری بوشهر- هوادار تهران  -  ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

خوشه طلایی ساوه- پارس جنوبی جم -  ورزشگاه شهید چمران ساوه

گل ریحان البرز- استقلال خوزستان-  ورزشگاه انقلاب کرج

 

لیگ دسته اول آزادگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر