کد خبر: 1074200 A

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون از زمان برگزاری جلسات رسیدگی در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه خبر داد.

به گزارش ایلنا،کمیته وضعیت بازیکنان جلسات رسیدگی در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه به شرح زیر اعلام کرد:

جلسه رسیدگی به درخواست علی پورمحمد به طرفیت باشگاه هوادار – چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه

جلسه رسیدگی به درخواست سینا پرکاس به طرفیت باشگاه فوتسال شهروند ساری – دوشنبه 27 اردیبهشت ماه

جلسه رسیدگی به درخواست امید جهانبخش به طرفیت باشگاه هوادار – دوشنبه 27 اردیبهشت ما

 

امید جهانبخش کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر