کد خبر: 1074030 A

دقیقا 71 روز پیش در چنین روزی،فوتبال رئیس جدید خود را شناخت.

به گزارش ایلنا،10 اسفند 1399 در یکشنبه روزی بود که شهاب الدین عزیزی خادم با رای اعضا مجمع ریاست فدراسیون فوتبال را عهده دار شد.

درباره 71 روز اخیر مباحث متعددی مطرح شده که با واکنش هایی از سوی جامعه فوتبال همراه بوده اما شاید یکی از موارد پنهان در نقد عملکرد مدیریتی عزیزی خادم انتصاب کلیه سمت های موردنظر او با عنوان سرپرست کمیته یا دپارتمان بوده است.

در پاسخ به این موضوع البته مسولان فدراسیون مدعی شده اند قصد گرفتن استعلام را داشته اند که در این صورت باید گفت چرا پس از استعلام حکم ریاست کمیته یا دپارتمان برای آنها صادر نشده است.

فدراسیون امروز را می توان فدراسیون سرپرستان نامید که ناگفته پیداست از اقتدار مدیرانش می کاهد.

 

فدراسیون فوتبال ایران شهاب الدین عزیزی خادم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر