کد خبر: 1071985 A

با ورود فدراسیون به سومین ماه فعالیت عزیزی خادم احکام جدیدی در کمیته های مختلف صادر شد.

به گزارش ایلنا،نکته مهم اما در این باره،سیل انتصابات با پیشوند سرپرست بود که ناگفته پیداست نشان از تزلزل در جایگاه افرادی دارد که عهده دار مسولیت شده اند.این در حالی است که جلسه هیات رئیسه تشکیل شده بوده و تنها دلیلی که در این باره می توان از انتصاب سرپرست برای کمیته های تلقی کرد،عدم اجماع بوده است.

روشن است وقتی از سوی عزیزی خادم حکم ریاست برای کمیته ای زده نمی شود،جایگاه فرد نظر برای مسول آن کمیته یا دپارتمان پایین می آید.

حقوقدانان مطلعند ریاست یک ماده است اما سرپرستی همواره تبصره است و در واقع خروجی این بحث این است که سرپرست هر زمان ممکن است تغییر کند .

 نکته مهم دیگر در انتصاب های عزیزی خادم،اینکه مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا در حالی به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب شده که در باشگاه متبوع خود دارای تیم فوتسال است و این موضوع تعارض منافع را به همراه دارد که تخلف محرز محسوب می شود.

مشخص نیست  رئیس فدراسیون فوتبال با چه رویکردی این انتصابات را انجام داده است.

 

فدراسیون فوتبال شهاب الدین عریزی خادم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر