مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری جاده در بوستان جنگلی سرخه حصار برگزار شد. این مسابقه حکم انتخابی تیم ملی را نیز داشت و رکابزنانی که مدعی رفتن به المپیک هستند در مسافت 140 کیلومتر و نزدیک به چهار ساعت به رقابت پرداختند. در پایان حمید پورهاشم اول شد و محمد رجبلو و محمد گنج خانلو در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

 

 

 

کد خبر: 1060244