کد خبر: 1058171 A

با عدم حضور سعید اخباری در اردوی تیم ماشین سازی، کاظم محمودی بعنوان مسئول فنی این تیم در دیدار با گل گهر معرفی شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام باشگاه ماشین سازی، کاظم محمودی که بیش از این بعنوان مدیر تیم با این مجموعه همکاری داشته است بعد از عدم حضور سعید اخباری در اردوی تیم، با حفظ سمت بعنوان مسئول فنی تیم ماشین سازی تبریز در دیدار با گل گهر سیرجان انتخاب و معرفی شد.

بختیار حسین زاده، مهدی صولی و داود فعال نیز کاظم محمودی را در دیدار با گل گهر سیرجان همراهی خواهند کرد.

کاظم محمودی ماشین سازی تبریز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر