کد خبر: 1056473 A

شاهرخ بیانی، مدیر رسانه ای استقلال را خائن خطاب کرد.

به گزارش ایلنا،‌ این باز پیشکسوت آبی پوشان تندتر از همیشه به مدیر رسانه ای استقلال حمله کرده است و وی را مترسک وزارت می خواند.

شاهرخ بیانی در اینستاگرام نوشت:

اسمت را هم به زبان نمی آوردم چون در اندازه ای نیستی که خطابت کن. استقلالی که عاشقش هستیم اسیر آدم کوتوله های وزارتی شده است. 

ماموریت تو خبرچینی است، هوادار می داند سوراخ خبری تیمش کجا است؟!

امثال تو چ کرده اید که امروز به خودتان اجازه صحبت کردن می دهید؟

من برای عشقم یک ستاره به ارمغان گذاشتم همان ستاره ای که امثال تو از آن مایه می گذارند. 

روزهایی که من برای این عشق ابدی در زمین و روی نیمکت جان میدادم تو کجا بودی؟

یاد بگیر وقتی بزرگترت حرف می زند لال شوی و سکوت کنی.

چون اندازه ات در حدی نیست که بخواهی مقابل من قرار بگیری. من اندوخته ام چیزی جز مهر و محبت هواداران نیست اما تو مدیرت اندوخته تان شناخته شدن به عنوان یک خائن است. 

تنها حسن شما این بوده است که پیشکسوت های استقلال را به جان یکدیگر انداخته اید. 

به جای آن که پاسخ من را بدهید در برابر رسانه هایی که علیف استقلال حاشیه می سازند قد علم کنید.

چه بهتر که هرکس در حیطه وظایف خودش عمل کند. به فرهاد مجیدی فرزند نیک استقلال گوشزد می کنم که این آدم مترسک وزارت ورزش است و در نقش یک خائن قطعاً در آینده به او صدمه می زند.

 

 

استقلال شاهرخ بیانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر