کد خبر: 1052122 A

بیانیه پرابهام‌ روز گذشته رئیس فدراسیون فوتبال پرسش های زیادی را برانگیخت.

به گزارش ایلنا، شهاب خادم دیروز در بیانیه خود عنوان کرد که مدیریت گذشته مقصر از دست رفتن میزبانی است.

۱. از آنجا که بازه زمانی  صفت گذشته بسیار طولانی است از لغت نامه دهخدا کمک می گیریم تا مفهوم متن پرابهام وی را دریابیم.

گذشته . [ گ ُ ذَ ت َ / ت ِ ] (ن مف / نف ) ماضی . ماضیه . پیشین . بشده . رفته . وقتی که برفته . زمانی پیش از حال . مقابل آینده 

روشن است که حتی این چهره درخشان ادبیات هم‌ نمی تواند مفهوم اصلی نگاه شهاب الدین را دریابد چراکه قید گذشته می تواند از زمان مدیریت حیدر بهاروند تا گذشته های دور و حتی مرحوم حسین مبشر و  کامبیز آتابای را هم در برگیرد!

۲.واضح است که موضوع میزبانی متمرکز صرفا در چند ماه اخیر و به دلیل شیوع ویروس کرونا طرح شد و این موضوع گاف رییس فدراسیون را نمایان می سازد که با بیانیه خود شمشیر را بر سر هم ولایتی و اصلی ترین متحد خود فرود آورده که در مدیریت گذشته!سرپرست فدراسیون بوده است.

۳.بدین ترتیب شهاب الدین که از روز نخست تاکید داشت حیدر بهاروند استاد و بزرگ اوست پس از موضوع چابک سازی !سازمان لیگ اینک صفت اهمال و کم کاری را هم به عملکرد استاد خود(مسول مدیریت گذشته) الصاق کرد تا مشخص شود رابطه حسنه استاد و شاگرد‌خیلی زود در عمارت معروف سئول شکرآب شده است.

۴.جدا از همه این مسائل،کاش فردی که مطالب رئیس فدراسیون را تحریر می کند و بر پیشوند و جا انداختن واژه دکتر برای او تاکید دارد بداند تنش آفرینی و خلق دشمن فرضی برای شهاب الدین در این روزها آورده مثبتی برای او ندارد.اینکه رئیس فدراسیون فوتبال با آگاهی کامل از جزیی ترین شرایط به این فدراسیون آمد نکته بسیار روشنی است که در آینده بیشتر در این باره خواهیم نوشت. 

مهدی تاج فدارسیون فوتبال حیدر بهاروند شهاب الدین عزیزی خادم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر