کد خبر: 1048099 A

برنامه تیم های صعود کننده مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال از سوی سازمان لیگ اعلام شد

به گزارش ایلنا،قرعه کشی تیم‌های صعود کننده مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال امروز با حضور مدیران تیم‌های، کراپ الوند، مس سونگون، فرش آرا، مقاومت البرز، گیتی پسند و سن ایچ در محل سازمان لیگ برگزار شد.

طبق تصمیم سازمان لیگ کلیه کارت های زرد،  و قرمز و محرومیت ها در مرحله بعد به قوت خودش باقی است.

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

هفته اول :چهارشنبه بیستم اسفند

 کراپ الوند - سن‌ایچ ساوه

گیتی‌پسند اصفهان - مس سونگون ورزقان

 فرش‌آرای مشهد - مقاومت البرز

هفته دوم :دوشنبه بیست پنجم اسفند

 گیتی‌پسند اصفهان - کراپ الوند

مقاومت البرز - سن‌ایچ ساوه

مس سونگون ورزقان - فرش آرای مشهد

هفته سوم: پنج‌شنبه  دوازدهم فروردین

 کراپ الوند - مقاومت البرز

  فرش‌آرای مشهد - گیتی‌پسند اصفهان

 سن‌ایچ ساوه - مس سونگون ورزقان

هفته چهارم : چهار شنبه 18 فروردین

 فرش‌آرای مشهد - کراپ الوند

مس سونگون ورزقان - مقاومت البرز

گیتی‌پسند اصفهان - سن‌ایچ ساوه

هفته پنجم : سه‌شنبه بیست چهارم فروردین 

کراپ الوند - مس سونگون ورزقان

 سن‌ایچ ساوه - فرش آرای مشهد

 مقاومت البرز - گیتی‌پسند اصفهان

هفته ششم:یکشنبه  بیست نهم فروردین

 سن‌ایچ ساوه - کراپ الوند

 مس سونگون ورزقان - گیتی‌پسند اصفهان

 مقاومت البرز - فرش آرای مشهد

هفته هفتم :جمعه  3 اردیبهشت

کراپ الوند -گیتی‌پسند اصفهان

 سن‌ایچ ساوه - مقاومت البرز

 فرش آرای مشهد - مس سونگون ورزقان

هفته هشتم: پنج شنبه نهم اردیبهشت

مقاومت البرز - کراپ الوند

گیتی‌پسند اصفهان - فرش آرای مشهد 

 مس سونگون ورزقان - سن ایچ ساوه 

هفته نهم : پنج‌شنبه  شانزدهم اردیبهشت

کراپ الوند - فرش آرای مشهد 

 مقاومت البرز - مس سونگون ورزقان

 سن‌ایچ ساوه گیتی‌پسند اصفهان

 

لیگ برتر فوتسال گیتی پسند اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر