کد خبر: 1040564 A

روزنامه های و رزشی امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن؛

رسانه های ورزشی از یک احتمال در آینده استقلال با سرمربی و بدون کاپیتان خود خبر دادند.

photo_2021-02-18_00-18-59 photo_2021-02-18_00-19-02 photo_2021-02-18_00-19-06 photo_2021-02-18_00-19-10 photo_2021-02-18_00-19-14 photo_2021-02-18_00-19-15 photo_2021-02-18_00-19-18 photo_2021-02-18_00-19-22 photo_2021-02-18_00-19-26
روزنامه های ورزشی صبح کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر