کد خبر: 1033537 A

با وجود تاریکی هوا هنوز تجمع مقابل بیمارستان ادامه دارد و مردم مشغول سینه زنی و نوحه خوانی برای شفای علی انصاریان هستند.

کرونا علی انصاریان بیمارستان فرهیختگان دعا مردم برای انصاریان کرونا علی انصاریان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر