کد خبر: 1022894 A

الخریطیات برای فرار از سقوط به دسته پایین تر می خواهد 3 بازیکن جدید جذب کند.

به گزارش ایلنا، نشریه «الرایه» قطر خبر داد مدیران باشگاه الخریطیات دست به کار شدند تا در ساعات آینده 3 خرید جدید داشته باشند تا از بحران کنونی خارج شوند.

الخریطیات اکنون قعرنشین جدول است و کاندیدای اول سقوط به دسته پایین تر است.

پژمان منتظری الخریطیات قطر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر