کد خبر: 1021261 A

روزنامه های ورزشی امروز پنجشنبه 18 دی؛

چهره های فوتبالی از حضور علی کریمی در انتخابات فدراسیون حمایت کردند.

photo_2021-01-07_00-18-50 photo_2021-01-07_00-18-53 photo_2021-01-07_00-20-01 photo_2021-01-07_00-20-04 photo_2021-01-07_00-20-06 photo_2021-01-07_00-20-09 photo_2021-01-07_00-20-11 photo_2021-01-07_00-20-15 photo_2021-01-07_00-20-18 photo_2021-01-07_00-20-20
علی کریمی فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر