کد خبر: 1013299 A

روزنامه های ورزشی امروز دوشنبه ۱ دی؛

ماجرای بشار رسن و جدایی او از پرسپولیس یکی از سوژه های روزنامه های ورزشی امروز است.

photo_2020-12-21_00-19-45 photo_2020-12-21_00-19-49 photo_2020-12-21_00-19-52 photo_2020-12-21_00-19-55 photo_2020-12-21_00-19-59 photo_2020-12-21_00-20-03 photo_2020-12-21_00-20-07 photo_2020-12-21_00-20-10 photo_2020-12-21_00-20-14 photo_2020-12-21_00-20-17
روزنامه های ورزشی صبح کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر