دبیر جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور:

ایلنا: فاضلیان دهکردی، شرایط سخت کار و عدم شمول قانون قانون ارتقای بهره‌وری را از مشکلات قشر آزمایشگاهیان بالینی کشور برشمرد…

پربازدیدترین