ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و از طرفی بازرسی و احراز…